Aprovació provisional Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) i el seu Catàleg de Proteccions

L’Ajuntament de València ha aprovat de manera provisional i en el ple ordinari de gener el Pla Especial del Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) i el seu Catàleg de Proteccions.

El PEC ha rebut ja el vistiplau de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat i ha finalitzat la seua última fase d’exposició pública.

Després de ser aprovat provisionalment pel ple, el document passa a la Comissió Territorial d’Urbanisme autonòmica per a la seua aprovació definitiva.

Acord Ple 26/01/2023.

Més info PEC.