APROBACIÓ CONVENI ARRU CABANYAL-CANYAMELAR 2020

19-05-2020

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, en sessió de data 15 de maig de 2020, ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament de València, per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana del barri El Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2020 per a aquesta actuació.

València a 19 de maig de 2020.