AMPLIACIÓ TERMINI ARRU FINS AL 31 DESEMBRE 2022

10-12-2020

 

Per Reial decret 1084/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establides en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, s’amplia el termini per a la justificació de les actuacions, prèviament qualificades com protegides, fins al 31 de desembre de 2022.