AMPLIACIÓ DE CAPITAL

01-12-2017

El ple del Consell ha autoritzat a l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a l’adquisició de mil accions de la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

Basant-se en el dret d’adquisició preferent que EIGE ostenta com a soci del Cabanyal-Canyameral, adquirirà estes accions amb un valor nominal de 500 euros cada una d’elles. Per tant, l’entitat pública desembossarà 500.000 euros a la societat Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.

L’objectiu d’esta mesura és augmentar el capital social de la societat per a obtindre una major liquiditat.

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. s’unisca societat formada en un 50% per la Generalitat, a través d’EIGE, i un altre 50% per l’Ajuntament de València, per mitjà d’Actuacions Municipals Urbanes S.A. (AUMSA) .

Esta entitat té com a objectiu dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la rehabilitació d’este emblemàtic barri, així com aquelles intervencions que contribuïsquen a la seua revitalització.