cabanyal

Galeria de plànolsPEPRI 2001 Suspés- Plànols d´ordenació

Esta sèrie de plànols comença amb un repàs del planejament més important de la ciutat de València durant el segle XX, com són els plans comarcals de 1956 i 1966, i el Pla General de 1988.

A continuació es recullen els plànols essencials que formen la documentació gràfica que definix les determinacions establertes pel Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar, com són: règim urbanístic, edificis protegits, àmbits d'intervenció, àmbits d'actuació i equipaments.

Finalment, s'afegeixen plànols en què se situen els edificis de reallotjament, realitzats i futurs, així com la delimitació de l'entorn declarat BIC (Bé d'Interés Cultural).

LLISTAT DE PLÀNOLS

> Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1988

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1988

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1988

> Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1966

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1966

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1966

> Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1946

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1946

Pla General d'Ordenació Urbana de València, 1946

> PEPRI, Règim urbanístic
> PEPRI, Edificis Protegits
> PEPRI, Àmbits d'Intervenció
> PEPRI, Àmbits d'Actuació
> PEPRI, Àmbit BIC
> PEPRI, Equipaments
> PEPRI, Habitatges de Reallotjament

PEPRI 2001 Suspés - Plànols d´informació

Estos plànols constituïxen la foto fixa que mostra l'estat del barri abans de la intervenció, i recullen la situació que va fer necessària la redacció d'un Pla Especial de Protecció que conduïra a la regeneració i revitalització del barri. Evidencien les mancances que presentava el barri en equipaments i espais públics, a més de mostrar diversos aspectes del teixit construït, com edat de l'edificació, altures existents, estat de conservació, etc.

LLISTAT DE PLÀNOLS

> Alçada de l'edificació
> Densitat de l'edificació
> Conservació
> Equipaments
> Anàlisi Viari i Transport Públic
> Usos planta baixa
> Edat d'edificació
> Grau ocupació
> Usos dominants

Plànols històrics

Els plànols següents constitueixen un recull de la cartografia antiga disponible, i que recull el mateix Pla Especial per tenir en compte els antecedents, més o menys immediats, del planejament que cal definir.

Es tracta d'un repàs històric que evidencia l'antic emplaçament del nucli pesquer al nord del port de València, i el seu desenvolupament i consolidació posterior al llarg del segle XIX en l'entorn que ara coneixem.

LLISTAT DE PLÀNOLS

> Foto aèria. 1998

Foto aèria. 1998


> Plànol de la ciutat de València. 1899

Plànol de la ciutat de València. 1899

José Manuel Cortina Pérez

> Plànol de la ciutat de València. 1882

Plànol de la ciutat de València. 1882


> Plan de Valence. 1877

Plan de Valence. 1877

Asfiegée et prise le 9 janvier 1812 par l'Armée Française d'Aragon aux Ordres de S.E. Le Marechall Suchet, Duc d'Albufera.

> Avantprojecte de Ciutat Jardí. 1872-1904

Avantprojecte de Ciutat Jardí. 1872-1904


> Mar Mediterrani. Costa oriental d'Espanya. 1812

Mar Mediterrani. Costa oriental d'Espanya. 1812


> Plan du siege de Valence. 1812

Plan du siege de Valence. 1812

Janvier 1812, par l'Armée D'Aragon sous les Ordres de M. Le Maréchal Duc d'Albufera

> Plànol de la ciutat de València. 1812

Plànol de la ciutat de València. 1812


> Plànol de la Ciutat de València i els seus contorns amb les noves obres de Fortificació. 1811

Plànol de la Ciutat de València i els seus contorns amb les noves obres de Fortificació. 1811


> Plànol de la ciutat de València. 1808

Plànol de la ciutat de València. 1808


> Platja de la Ciutat de València. 1796

Platja de la Ciutat de València. 1796


> Platja de la Ciutat de València. 1796

Platja de la Ciutat de València. 1796


> Situació a la ciutat

Situació a la ciutat


> Enquadrament territorial

Enquadrament territorialC/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana