cabanyal

Notícies

PUBLICACIÓ DOGV ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA PLA ESPECIAL DE CABANYAL-CANYAMELAR

07/02/2019

De conformitat amb el que estableix l’article 57 en relació amb el 53 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), s’obri el período de consultes i informació pública per a la presentació d’al·legacions durant el termini de 45 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/07/pdf/2019_1064.pdf

La documentació es troba a disposició del públic en les dependències de l’Ajuntament de València (c/ Amadeu de Savoia, 11, planta baixa, Oficina d’Informació, de 09.00 a 13.00 hores) i exposada en el lloc web d’Urbanisme, www.valencia.es/urbanismo, en compliment de l’article 53.2 de la LOTUP.DOGV 2019/1064C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana