Plan Cabanyal Canyamelar
 CONTACTE    


EL PLA CABANYAL-CANYAMELAR va dirigit a PROTEGIR I REFORMAR estos barris,
per tal de millorar EL BENESTAR I LA QUALITAT de vida dels veïns.
Antecedentes históricos
Antecedentes históricos


DESTACADOS

EL CONSELL APROVA PROP DE 5 MILIONS PER A L'ARRU DEL CABANYAL-CANYAMELAR. (22/09/2017)

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal-Canyameral per a l'any 2017, en el marc del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins a 31 de desembre de 2017.


REVERSIONS DE LES UE 5.01 I 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR (08/09/2017)

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s'ha publicat l'anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 185 de data 04.08.2017 s'ha publicat l'anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d'acord amb l'article 44 de la llei 39/2015.

PUBLICACIÓ BOE

PUBLICACIÓ DOGV


TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES I OBERTURA DE PLIQUES (04/08/2017)

CONCURS PER A L'ALIENACIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES EN EL BARRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR. L1-017.

Havent-se publicat el corresponent anunci de licitació en el DOUE 19 de juliol de 2017; BOE 20 de juliol de 2017; BOP de València 27 de juliol de 2017; DOCV de 4 d'agost de 2017; Diari Les Províncies 16 de juliol de 2017 i Diari Levante-EMV 16 de juliol de 2017, es comunica, conforme a l'article 9 del Plec de condicions particulars que regixen per al concurs per a l'alienació de diversos immobles, que la data de finalització per a la presentació d'ofertes serà el dimecres 4 d'octubre a les 14.00 hores.
D'acord amb el que preveu l'article 11 de l'esmentat plec, l'obertura de pliques tindrà lloc el dilluns 16 d'octubre a les 12.00 hores en la seu de l'esta societat.


El Pla Especial del Cabanyal apostarà per les zones verdes. (20/07/2017)

El regidor de Desenrotllament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, ha presentat este dimecres el Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyameral (PEC) , que substituirà al derogat pla de la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, i que pretén connectar la ciutat amb el mar per mitjà d'una superfície verda i "definir un barri sense derrocaments i sense prolongacions".


ÚLTIMA HORA (19/07/2017)

Ja es troba disponible en el nostre Perfil del Contractant la documentació relativa a l'alienació d'immobles L1-017.


PRESENTACIÓ INICI DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR (18/07/2017)

Dimecres 19 de juliol a les 19.00h al Teatre El Musical, Plaça del Rosari núm.3


HORARI D'ESTIU (06/06/2017)

L'oficina romandrà tancada a les vesprades. L'horari d'atenció al públic continuarà sent de 9,30h del matí a 13,30h del migdia.


Subvencions Pla RENHATA (03/03/2017)

ORDRE 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.


Deduccions per Obres de rehabilitació o reedificació del tram autonòmic del IRPF (20/01/2017)

Les veïnes i els veïns del Cabanyal-Canyamelar, que inicien en el 2017 obres de rehabilitació o reedificació incloses en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, es podran beneficiar de les deduccions del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


Reial Decret 637/2016, prorroga del Pla Estatal de foment (09/01/2017)

Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre, pel qual es prorroga el Pla Estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 regulat pel Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.


Resol·lució del 29/9/2016 Ajudes1ª Convocatòria EDUSI (03/10/2016)

Per Resol·lució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual es concedixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembre, que s'ha publicat hui en el Bulletí Oficial de l'Estat, es concedixen unes ajudes provinents de fons de la UE, per import de 15.000.000 EUR, per a actuacions en el El Cabanyal- Canyamelar.

https://www.boe.es/…/di…/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf


FIRMA DEL CONVENI DE L'ARRU EL CABANYAL - CANYAMELAR. (06/06/2016)

Demà, dimarts dia 7 de juny a les 13.00 hores, la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Na María José Salvador Rubert i l'Alcalde de València En Joan Ribó Canut, en la seu de l'empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. firmaran el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l'Ajuntament de València, per a la gestió de l'actuació de Regeneració i Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar a València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent.


C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana