Plan Cabanyal Canyamelar
 CONTACTE    


EL PLA CABANYAL-CANYAMELAR va dirigit a PROTEGIR I REFORMAR estos barris,
per tal de millorar EL BENESTAR I LA QUALITAT de vida dels veïns.
Antecedentes históricos
Antecedentes históricos


DESTACADOS

L'AJUNTAMENT SELECCIONA ELS 24 PRIMERS PROJECTES DE LA EDUSI (02/10/2017)

L'Ajuntament ha seleccionat els primers projectes a escometre al barri del Cabanyal-Canyamelar dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sonstenible (EDUSI) que suposa una inversió total de 30 milions d'euros fins a l'any 2020, cofinançats al 50% entre l'Ajuntament i la Unió Europea a través dels fons FEDER.

Per a tindre un major accés a tota la informació relacionada amb esta estratègia de desenvolupament urbà pel Cabanyal-Canyamelar, des del dia 29 de setembre pot accedir-se a la pàgina web pròpia de la EDUSI, "EDUSI, Una manera de fer Europa", enllaçant des de la pròpia pàgina web de l'Ajuntament de València.


NOVES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL EN LA 'ZONA ZERO' DEL CABANYAL (29/09/2017)

Les instal·lacions, d'infraestructura modular, estan ubicades en un solar entre els carrers Escalante i José Benlliure.


EL CONSELL APROVA PROP DE 5 MILIONS PER A L'ARRU DEL CABANYAL-CANYAMELAR. (22/09/2017)

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de València per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) del barri del Cabanyal-Canyameral per a l'any 2017, en el marc del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins a 31 de desembre de 2017.


REVERSIONS DE LES UE 5.01 I 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR (08/09/2017)

REVERSIONS DE LES PROPIETATS AFECTADES EN ELS EXPEDIENTS EXPROPIATORIS DE LES UE 5.01 I UE 5.02 DEL PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, SUSPÉS PER ACORD DEL CONSELL DE 8 DE JULIO DE 2016.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8099 de data 04.08.2017, s'ha publicat l'anunci relatiu a les propietats afectades per inexecució del planejament incloses en el els expedients expropiatoris de la UE 5.01 i UE 5.02 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior Cabanyal-Canymelar, suspés per Acord del Ple del Consell de 8 de juliol de 2016.

En el Butlletí Oficial de l'Estat número 185 de data 04.08.2017 s'ha publicat l'anunci notificació per a les notificacions que han resultat infructuoses, d'acord amb l'article 44 de la llei 39/2015.

PUBLICACIÓ BOE

PUBLICACIÓ DOGV


TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES I OBERTURA DE PLIQUES (04/08/2017)

CONCURS PER A L'ALIENACIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES EN EL BARRI DEL CABANYAL-CANYAMELAR. L1-017.

Havent-se publicat el corresponent anunci de licitació en el DOUE 19 de juliol de 2017; BOE 20 de juliol de 2017; BOP de València 27 de juliol de 2017; DOCV de 4 d'agost de 2017; Diari Les Províncies 16 de juliol de 2017 i Diari Levante-EMV 16 de juliol de 2017, es comunica, conforme a l'article 9 del Plec de condicions particulars que regixen per al concurs per a l'alienació de diversos immobles, que la data de finalització per a la presentació d'ofertes serà el dimecres 4 d'octubre a les 14.00 hores.
D'acord amb el que preveu l'article 11 de l'esmentat plec, l'obertura de pliques tindrà lloc el dilluns 16 d'octubre a les 12.00 hores en la seu de l'esta societat.


El Pla Especial del Cabanyal apostarà per les zones verdes. (20/07/2017)

El regidor de Desenrotllament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, ha presentat este dimecres el Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyameral (PEC) , que substituirà al derogat pla de la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, i que pretén connectar la ciutat amb el mar per mitjà d'una superfície verda i "definir un barri sense derrocaments i sense prolongacions".


PRESENTACIÓ INICI DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR (18/07/2017)

Dimecres 19 de juliol a les 19.00h al Teatre El Musical, Plaça del Rosari núm.3


Subvencions Pla RENHATA (03/03/2017)

ORDRE 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.


Deduccions per Obres de rehabilitació o reedificació del tram autonòmic del IRPF (20/01/2017)

Les veïnes i els veïns del Cabanyal-Canyamelar, que inicien en el 2017 obres de rehabilitació o reedificació incloses en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana, es podran beneficiar de les deduccions del tram autonòmic de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


Reial Decret 637/2016, prorroga del Pla Estatal de foment (09/01/2017)

Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre, pel qual es prorroga el Pla Estatal de foment del lloguer de vivendes, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016 regulat pel Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.


Resol·lució del 29/9/2016 Ajudes 1ª Convocatòria EDUSI (03/10/2016)

Per Resol·lució de 29 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual es concedixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades per mitjà del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocades per Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembre, que s'ha publicat hui en el Bulletí Oficial de l'Estat, es concedixen unes ajudes provinents de fons de la UE, per import de 15.000.000 EUR, per a actuacions en el El Cabanyal- Canyamelar.

https://www.boe.es/…/di…/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf


C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana