cabanyal
Inici | Planejament del Cabanyal - Canyamelar | Antecedents històrics

Antecedents històrics

GALERIA DE FOTOS i PLANÒLS HISTÒRIQUES


Foto històrica del Cabanyal

Històric 1882

ENQUADRAMENT TERRITORIAL

Àmbit de planejament de desenvolupament M-4 del PGOU

Foto històrica del carrer de La Reina

Plànol de la ciutat de València el 1808

Plànol de la ciutat de València en ser atacada pel mariscal Monsey

Plànol de la ciutat de València i la contornada amb les obres noves de fortificació el 1811

Delineament en l'Estat Major General per Manuel Valledor

MAR MEDITERRÀNIA. COSTA ORIENTAL D’ESPANYA

Carta de del Cap de Cullera fins al Grau de València, inclosa l'Albufera

PLAN DE VALENCE

Asfiegée et prise le 9 janvier 1812 par l'Armée Française d'Aragon aux Ordres de S.E. Le Marechall Suchet, Duc d'Albufera.

Històric 1899

Històric gravat

Històric 1877

1988C/Reina, 105 | 46011 Valencia
T. 96 356 75 79 | F. 96 356 75 80
info@plancabanyal.es

AVISO LEGAL
Ayuntamiento de Valencia      Generalitat Valenciana